Nyttige nettsider for tolker


På denne nettsiden finner du en omfattende samling av nyttige lenker for tolker, inkludert terminologilister og lenker til eksterne nettsider som inneholder informasjonsmateriale på flere forskjellige språk. Vær oppmerksom på at disse listene og nettsidene først og fremst må betraktes som nyttige verktøy for å styrke dine ferdigheter som tolk og forbedre dine språkkunnskaper på tolkespråkene.