Om oss

Hero Tolk er en av Nordens ledende leverandører av språktjenester

 

Hero Tolk ble opprettet som forretningsområde i Hero Norge AS i 2005, og i 2016 ble Hero Tolk AS et eget aksjeselskap som en del av Hero Group og NHC Group. Vi leverer tolke- og oversettelsestjenester i Norge og Sverige.

Våre tjenester

Hero Tolk leverer erfarne og dyktige tolker til fremmøtetolking, telefontolking og oversettelsestjenester for kunder i hele Norge og innenfor alle bransjer. Med vårt landsomfattende nett av kvalifiserte tolker, dekker Hero Tolk nærmere 110 tolkespråk i Norge. Hero Tolk er leverandør for store helseforetak, kommuner, mottak og rettsvesenet. Vi leverer språktjenester med fokus på kvalitet i alle ledd av våre tjenester og vår organisasjon. Hver tolkebestilling behandles av erfarne kundekonsulenter, og tildeles etter tolkens utdanning, erfaring og personlig egenhet.

Les mer om våre tjenester eller bli fordelskunde hos oss.

 

Bestill tolk

Vårt kundesenter betjener alle dine tolkebestillinger. Har du akutt behov for tolk kan du kontakte oss på tlf 02541 (+47 51517490) også utenom kontortid. Som kunde hos oss vil du også få tilgang til å booke dine tolkebestillinger via vår online bestillingsportal. Les mer her!

 

Fagavdeling

Hero Tolk er landets eneste språkleverandør med en egen kompetanse- og rekrutteringsavdeling. Avdelingen har ansvaret for opplæring og veiledning av tolker, samt utvikling av kurs og gjennomføring av kunde- og tolkekurs.

Vår visjon er å være den beste tolkeleverandøren i markedet. For å kunne oppfylle dette vektlegger vi kvalitet og kvalitetssikring også i rekrutteringen av nye tolker. Vi ønsker ikke nødvendigvis å ha flest tolker, men å ha de beste tolkene på alle språk. Fagavdelingen jobber derfor aktivt med rekruttering av tolker med erfaring og gode kundereferanser.

En tett dialog med våre tolker og kunder er en forutsetning for et godt samarbeid. Vår fagavdeling stiller derfor aktivt til disposisjon for veiledningssamtaler til både kunder og tolker.

 

Kvalitetssikring av tjenester

Hero Tolk er kvalitets- og miljøsertifisert sertifisert i henhold til standarden ISO 9001 og ISO 14001. Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av våre systemer, for å ivareta vår visjon om å tilby kvalitet i alle ledd av organisasjonen. Systemet tilpasses dynamisk etter hver kundes behov.

Hero Tolk er opptatt av å profesjonalisere tolkebransjen. Det er viktig for oss å vise at det er mange seriøse aktører som har stort fokus på kvalitetsarbeid. Vi har samarbeid med andre tolkeleverandører og NHO Geneo for å løfte tolkefaglige problemstillinger.

Hero Tolk er pådriver for å etablere et bransjenettverk som skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Bransjenettverket skal fremme likeverdig tilgang til kvalifiserte tolketjenester over hele landet på tvers av samfunnssektorer, styrke bransjens virksomhet og omdømme gjennom å bidra til en seriøs og faglig sterk bransje, arbeide for markedstilgang, og en sunn og samfunnsgagnlig konkurranse mellom leverandørene og sikre tolkene gode arbeidsvilkår.

Tilbakemeldinger fra våre kunder er en avgjørende faktor i vårt kvalitetssikringssystem. Vi arbeider aktivt for å ha en tett og god dialog med våre kunder og tolker for å avdekke feil og mangler ved våre tjenester. Dine tilbakemeldinger brukes aktivt i arbeidet med oppfølging og veiledning av tolker. Loggfør din tilbakemelding i kundeportalen.

 

Våre tolker 

Hero Tolk har godt samarbeid og avtale med de fleste tolker registrert i Nasjonalt Tolkeregister og jobber samtidig aktivt med å rekruttere tolker med tolkeerfaring.

Alle tolker hos Hero Tolk må dokumentere at de har bestått grundig testing og opplæring i tolkens yrkesetikk før de kan ta oppdrag. Internopplærte tolker plasseres i kategori «øvrig tolk». Det betyr at vi vurderer dem til å ha minimum samme kompetanse som «kategori E» tolker i nasjonalt tolkeregister. Vi oppfordrer alle våre tolker til å videreutdanne seg, og deler ut stipender til tolker som fullfører tolkeutdanning i Norge.

Les mer våre kurs og videreutvikling av tolker her!

 

Hero Tolk – Når kvalitet er viktig


Del: