Behandling av personopplysninger i NHC som består av Norlandia Care Group AS, Aberia AS og Hero AS med underliggende firmaer.

 

Hvem er vi

Hero Tolk er en del av Hero Group og NHC Group. Hero Tolk  leverer språktjenester for de nordiske markedet.
Les mer om vår virksomhet her

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.
Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Navn, kontaktdata (Adresse, epost, telefonnummer)  som kunde er det viktig at vi vet hvem du er for å kunne levere avtalte tjenester til deg. Opplysningene samles inn i kontrakt med deg. Opplysningene oppbevares så lenge du er kunde.

2. Ved bestilling av ny brukerprofil for vår online kundeportal via Hero Tolks kontaktskjema, lagres informasjonen gitt inn i kontaktskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse henvendelser.

3. Ved tolkeleveranser på vegne av det offentlige (kommunen, fylket, staten) mottar vi personopplysninger om deg fra disse. Du har da gjort en avtale med kommunen, fylket eller staten om levering av tjenester som vi da utfører. Vi har avtale om å motta nødvendige opplysninger for å kunne utføre tjenestene.

4. Hvis du har søkt arbeid hos oss behandler vi de personopplysningene du har gitt oss tilgang til gjennom din CV eller søknad med vedlegg. Vi innheter også opplysninger om deg fra de personene du har oppgitt som referanse. Personopplysningen behandles sikkert og vil ved slutten av søknadsprosessen bli:

a. Bli levert tilbake til deg – hvis du ikke får stillingen og ber om dette
b. Makuleres etter søknadsprosessen – hvis du ikke får stillingen og ikke ber om at papirene leveres tilbake
c. Vi beholder personopplysningene hvis du blir ansatt hos oss. Dine opplysninger blir brukt for å opprette brukerprofil til vår online tolkeportal.

5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi ikke informasjonskapsler(cookies).

6. For kunder og tolker som har en konto tilknyttet vårt nettstedet eller online tolke/kundeportal , lagres det også personopplysninger som er oppgitt i brukerprofilen deres.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Hero Group bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Microsoft
Vi benytter SharePoint, office365 og andre produkter fra Microsoft. Enkelte opplysninger lagres derfor hos de. Vi har avtale om at opplysningene lagres innenfor EU i Irland og med backup i Nederland.

Ikomm AS
Ikomm AS hoster våre servere som vi kjører våre data applikasjoner fra. De har ikke behov for persondata fra våre kunder, men ved oppgraderinger og vedlikehold av servere og programvare har de innsyn i programmene.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger ikke blir slettet ved avslutning av kontrakten. Dette er opplysninger som på bakgrunn av annet lovverk må oppbevares i flere år etter kontrakten er slutt. Dette kan være regnskapsmessige forhold som stiller krav om dette. Er du i tvil om dine opplysninger oppbevares av oss så ta gjerne kontakt.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du skriftlig kontakte Hero Tolk. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte Daglig leder på stedet der du er kunde eller tolk.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.