Avsluttende test om tolking og tolkeskikk


I skjemaet under vil vi at du besvarer noen spørsmål om tolking og god tolkeskikk. Målet med testen er at du skal vise oss din egen forståelse av tolkens rolle. Vi ønsker derfor at du bruker egne ord og ikke benytter deg av hjelpemidler for å besvare testen (eks. Google, ChatGPT, ordlister, osv).

Jobben som tolk innebærer godt muntlig språk, vi vil dermed ikke legge vekt på rettskrivning i denne testen. Noen av spørsmålene skal besvares skriftlig, men på utvalgte spørsmål vil vi at du svarer med en kort video eller et lydopptak av deg selv. På den måten kan vi også vurdere dine språkferdigheter på norsk. Ved behov vil det også foretas en muntlig kontroll av besvarelse via telefon.

Etter endt besvarelse vil du motta en e-post med evaluering og tilbud om samarbeidsavtale med Hero Tolk. Har du spørsmål er det selvsagt bare å kontakte oss på fagavdeling@herotolk.com eller post@herotolk.com.


Drag and drop files here or
Max File Size: 1000 MB
Før en tolkesamtale starter skal tolken alltid presentere sin rolle og funksjon på begge språk. I dette spørsmålet ønsker vi at du laster opp en kort video eller lydopptak av deg selv der du sier tolkens rolle på norsk.
Drag and drop files here or
Max File Size: 1000 MB
I dette spørsmålet vil vi gjerne at du forteller oss hva du har lært om hvordan du bør bruke tolkereglene i praksis. Bruk eksempler fra egen erfaring som tolk eller det du har lært i kurset du nettopp tok. Last opp en kort video eller et lydopptak og fortell oss hva du har lært.
Drag and drop files here or
Max File Size: 1000 MB
I jobben som tolk kan du møte på mange forskjellige utfordringer. Last opp en kort video eller lydopptak og forklar med egne ord hvordan du som tolk ville ha håndtert en slik situasjon.
Drag and drop files here or
Max File Size: 1000 MB
I jobben som tolk kan du møte på mange forskjellige utfordringer. Last opp en kort video eller lydopptak og forklar med egne ord hvordan du som tolk ville ha håndtert en slik situasjon.
Drag and drop files here or
Max File Size: 1000 MB
I jobben som tolk kan du møte på mange forskjellige utfordringer. Last opp en kort video eller lydopptak og forklar med egne ord hvordan du som tolk ville ha håndtert en slik situasjon.
Alle de som ønsker å tolke for offentlig sektor må innen 2026 kvalifisere seg til å stå oppført i Nasjonalt tolkeregister. En måte å kvalifisere deg på er ved å delta på Tospråktesten via OsloMet. Tospråktesten er en muntlig språkprøve som tilbys 3 ganger årlig i flere byer i Norge. Les mer om Tospråktesten på: https://www.oslomet.no/om/lui/tospraktesten. Dersom det er tilbudt Tospråktest på ditt språk, oppfordrer vi deg til å melde interesse for å delta.
Alle tolker som jobber for Hero Tolk er frilansere. Det innebærer at de får tilbud om oppdrag som de kan velge å takke ja eller nei til. Tolken er ikke ansatt hos Hero, men får utbetalt honorar avhengig av hvor mange tolkeoppdrag tolken gjennomfører. Det finnes to måter du kan få utbetalt honorar som tolk: 1. Som frilanse lønnsmottaker utbetales det lønn etterskuddsvis den 26. hver måned. Det trekkes arbeidsgiveravgift (14,1% av honoraret) + skatt fra tolkens honorar. 2. Som selvstendig næringsdrivende trekkes det ikke arbeidsgiveravgift eller skatt, men tolken må fakturere Hero for utførte oppdrag via enkeltpersonforetak, en tredjepart som f.eks. (manymore, frilans finans, o.l.) eller eget AS.