Fremmøtetolking

Fremmøtetolking har i lang tid vært den mest brukte formen for tolking, men har i den senere tid ofte blitt erstattet av telefontolking.

Hvordan fungerer fremmøtetolking?
Tolken er til stede i rommet sammen med samtalepartene og tolker det de sier umiddelbart etter at hver ytring har funnet sted.

Fordeler med fremmøtetolking
Man behøver ikke ekstra utstyr. Tolken får tilgang til både verbale og non- verbale signaler i samtalen.

Ulemper med fremmøtetolking
Fremmøtetolking må planlegges god tid i forveien. Det er mer kostbart å benytte fremmøte enn telefontolking da tolkens reisekostnader og reisetid kommer i tillegg til selve tolkeoppdraget. I tillegg kan tolken ta for stor plass i rommet og komme i veien for kommunikasjonen mellom samtalepartene.


Del: