Oversettelse

Hero Tolk oversetter alle typer skriftlige dokumenter. Vi samarbeider med statsautoriserte translatører og andre oversettere med sterk faglig bakgrunn, og har i tillegg et internt kvalitetssikringsprogram for oversettelser.


Del: