Grønn Tolk – Telefontolking

Hero Tolk ønsker å bidra til et bedre miljø og bedre bruk av tolkeressursene.

Bruk av fremmøtetolk er noen ganger nødvendig, men i de fleste tilfeller så vil telefontolk dekke behovet. Grønn Tolk er et godt navn på telefontolk fordi denne tjenesten ikke krever reise og dermed ikke forurenser miljøet, reisetid som ofte utgjør dobbel så lang tid som tolketid blir eliminert og kan brukes til tolketid, tolker fra hele landet kan benyttes og prisen er ofte en tredel sammenlignet med bruk av fremmøtetolk.

Hvorfor Grønn Tolk?

  • Grønn Tolk forurenser ikke miljøet – ingen reising – ingen skade på miljøet.
  • Grønn Tolk gir bedre bruk av tolkeressursene – reisetid blir tolketid.
  • Grønn Tolk gjør at kunden kan få tolker fra hele landet – flere og bedre tolker.
  • Grønn Tolk blir veldig mye billigere, rett og slett mer tolk til en mye lavere kostnad.

Bruker du Grønn Tolk bidrar du positivt til miljøet, du bidrar til at tolker i hele landet blir brukt, du bidrar til flere effektive tolketimer og sparer organisasjonen du arbeider i for økonomiske kostnader.

Hvordan fungerer Grønn Tolk/telefontolking?
Samtalepartene (f.eks. lege og pasient) befinner seg i samme rom og kommuniserer med tolken via en telefon med høyttaler. Tolken befinner seg på et stille og egnet sted, f.eks. hjemmekontor. For at tolkingen skal fungere på best mulig måte anbefales det å benytte godt teknisk utstyr (tolketelefon).

Fordeler med Grønn Tolk/telefontolking
Bedre anonymitet for bruker/klient og tolk – særlig på mindre steder med liten minoritetsbefolkning. Man får et større utvalg av tolker fra hele landet uavhengig av avstand. Reisetid og utgifter i forbindelse med tolkingen faller bort, hvilket gjør det mye rimeligere å benytte Grønn Tolk enn fremmøtetolk. I tillegg gir det raskere tilgang på tolk og tilgang til de beste tolkene.


Del: