Ny Tolkelov og registrering i Nasjonalt Tolkeregister

Det jobbes med å utvikle en egen Tolkelov i Norge. Denne nye loven er ment å fastsette bestemmelser for det offentliges ansvar om å bruke tolk og å fastsette kompetansekrav til tolkene som blir brukt av det offentlige. Et av forslagene i den nye tolkeloven er at det offentlige må forplikte seg til å bruke tolker som oppfyller kravene til å stå oppført i Nasjonalt Tolkeregister.  Du kan lese mer om det nye lovforslaget her!

Loven er fortsatt ikke vedtatt, men under behandling. Vi i Hero Tolk ønsker å oppfordre deg som ikke er registrert i Nasjonalt Tolkeregister til melde din interesse for å delta på et av kvalifiseringstilbudene via OsloMet. Under besvarer vi ofte stilte spørsmål angående Nasjonalt Tolkeregister og kvalifiseringstilbud til registeret.

Hva er Nasjonalt Tolkeregister?

Nasjonalt Tolkeregister (NT) er et offentlig register som viser oversikt over tolker med formell kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. I NT er tolker oppført under fem kvalifikasjonskategorier eller nivåer. Tolker med Nivå 1 er de høyest kvalifiserte tolkene som også har statsautorisasjon. IMDi jobber med å utvikle et nytt Nasjonalt Tolkeregister som vil være tilgjengelig fra 2020. Les mer på www.tolkeportalen.no

Jeg har tatt tolkekurs og blitt testet via Hero Tolk eller en annen privat tolkeleverandør, er jeg registrert i NT? 

Nei, dessverre. For å bli registrert i Nasjonalt Tolkeregister må du ha bestått Tospråktesten, Tolkeutdanning eller Autorisasjonsprøven for tolker. Det er OsloMet som, i samarbeid med IMDi, administrerer opptaket til kvalifiseringstilbudene for Nasjonalt Tolkeregister. Ingen private tolkeleverandører har autorisasjon til å teste eller gi opplæring til tolker som skal registreres i NT.

Jeg er registrert i NT på et av mine tolkespråk, vil det si at jeg har samme kompetansenivå på alle mine tolkespråk?

Dersom du tolker på flere språk, men har kun bestått test eller tolkeutdanning på et av språkene, er det kun dette språket der du har et formelt kompetansenivå som tolk.

Jeg oppfyller kravene til å stå registrert i NT, men finner ikke min profil på nettsiden. Hva bør jeg gjøre? 

Det er svært viktig at du sjekker om din profil er aktiv i NT. Dersom du mener at du oppfyller kravene men ikke er registrert i denne anbefaler vi deg å kontakte IMDi via e-post på Tolkeregister@imdi.no

 Hva er fordelen med å bli registrert i NT?

Fordelen med å være registrert i NT er først og fremst at du får formalisert din kompetanse som tolk. Det stilles stadig høyere krav for tolker som skal utføre oppdrag for det offentlige. For mange kunder både i offentlig og privat næring vil en tolk fra NT være en mye mer attraktiv tolkekandidat til deres oppdrag. Samtidig innebærer høyere nivå i NT også at du får høyere tolkehonorar på dine oppdrag.

Jeg ønsker å bli registrert i Nasjonalt Tolkeregister, men mitt tolkespråk har ikke blitt tilbudt av OsloMet. Hva bør jeg gjøre?

Vi anbefaler deg å melde interesse for å delta på neste Tospråktest. Som tolk har du mulighet til å påvirke hvilke språk som vil bli testet i løpet av de neste årene. Selv om det kanskje finnes mange tolker på ditt språk i NT, kan det fortsatt være behov for flere tolker i ditt nærområde. Trykk her for mer informasjon!

Jeg ønsker å bli registrert i Nasjonalt Tolkeregister, men mangler dokumentasjon på mitt norsknivå. Hva bør jeg gjøre?

Opptak til Tospråktesten og Tolkeutdanning stiller krav til at du skal kunne dokumentere et norsknivå både muntlig og skriftlig på nivå B2 eller bedre. Dersom du mangler den nødvendige dokumentasjonen på norsknivået ditt, vil vi anbefale deg å først melde deg opp til Bergenstesten på Folkeuniversitetet eller Norskprøve hos Kompetanse Norge.