Kjøreregler for en Hero-tolk


Før samtalen starter skal
tolken presentere Tolkens rolle  

 • Tolken har taushetsplikt
 • Tolken er nøytral og upartisk
 • Tolken vil tolke alt som blir sagt
 • Partene skal snakke direkte til hverandre
 • Tolken tolker i «Jeg» form, og omtaler seg selv som «tolken»
 • Tolkens notater blir makulert ved samtalens slutt

Start alltid en tolket samtale med å presentere Tolkens rolle. Husk at du skal si Tolkens rolle både på norsk og tolkespråket. Et godt tips er at du skriver Tolkens rolle på ditt eget språk og norsk i en notatblokk og har denne med på tolkeoppdrag©rawpixel
©rawpixel

Andre kjøreregler for en Hero-tolk

 • Husk å følge de 9 yrkesetiske retningslinjene for god tolkeskikk 
 • Vær stolt av jobben din, du gjør en viktig jobb
 • Vær ansvarsbevisst
 • Vær presis, det sitter to mennesker på et rom som venter på å snakke sammen
 • Gi alltid beskjed at du er kommet til tolkestedet
 • Ikke påta deg oppdrag som du ikke mestrer tolketeknisk
 • Din opptreden som tolk er med på å bidra til et godt rykte for alle tolker
 • Benytt tilbudet fra Hero Tolk om veiledning etter vanskelige oppdrag
 • Gi beskjed hvis du har et problem

Kom gjerne med innspill, vi kan bli bedre sammen!